11 september 2015

ZONNE ENERGIE

Eindelijk is het dan zover. 
De volgende stap op het duurzame 
energiepad is gezet!