Doelstelling Maatschappij van Welstand, eigenaar van landgoed Ten Vorsel

De Vereniging Maatschappij van Welstand werd in 1822 opgericht ter ondersteuning van de protestantse gemeenschappen in het zuiden van het land. Het Landgoed Ten Vorsel is een van de eerste grote bezittingen van de Vereniging. Die ondersteuning was nodig geworden nadat Napoleon de bevoorrechte positie van de protestanten had opgeheven. De Maatschappij van Welstand bood de protestanten werkgelegenheid in de landbouw aan.

In de loop van de geschiedenis heeft de Maatschappij van Welstand zich ontwikkeld tot een vermogensfonds dat op basis van haar grondbezit per jaar circa twee miljoen euro kan uitgeven aan kerkelijke en maatschappelijke doelen. De landbouwgronden worden verpacht en de natuurgebieden op de landgoederen worden als cultuurgoed beheerd en in stand gehouden.
Grondbezit is voor de Maatschappij van Welstand een middel om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken. Veel pachters horen al generaties lang bij de Maatschappij van Welstand. Zij worden ook op de hoogte gehouden van welke doelen er met de opbrengst van de pacht worden gesteund. En waar mogelijk steunen we de pachters bij de ontwikkeling van hun bedrijf
 
Toen er op Ten Vorsel in de jaren 60 van de vorige eeuw door ruilverkaveling twee boerderijen vrij kwamen zocht de vereniging een bestemming voor deze gebouwen die paste bij de doelstelling van de Maatschappij van Welstand. Zo kwam men op het idee de gebouwen geschikt te maken als groepsaccommodaties voor basisschool kinderen uit Amsterdam. De stichting Ten Vorsel zorgt voor de verhuur van de accommodaties en de Maatschappij van Welstand zorgt ervoor dat de gebouwen goed onderhouden worden en steeds aan de eisen van de tijd blijven voldoen.